Halvårs kontigent

Istedefor klippekortene vi hadde innføres nå halvårskontigent på 200,-
(Jan-juni, juli-des)

Dette er for å dekke litt av «husleien» vi har utgifter på, slitasje på vogn osv.

Beløpet kan settes inn på kontonr 3520.65.06480
Merk betalingen med navn!