Hva er weightpull?

Teksten er hentet fra Norwegian Weightpull Club

Man skulle kunne kalle WP hundesporten samsvarighet til traktor pulling, eller trekkhundsportens kortdistanse. Hunden skal dra en vogn fra start til mål, avstanden er 5 meter. Den hunden som drar det tyngste lasset i forhold til sin egen kroppsvekt vinner sin vektklasse. En WP konkurranse har en hel masse regler for hvordan den skal foregå på en korrekt måte, les mer under reglement. Her kommer dog en kort forklaring:

Konkurransevognen må oppfylle visse krav for å være godkjent, den skal blant annet tåle en belastning på minst 2500kg.

WP banen skal være mellom 3-5 meter bred og 11 meter lang, og ha et underlag av jord, fin grus, gress eller matte.

På alle konkurranser finnes det en dommer, som er en EWPL-godkjent utdannet dommer. Denne har ansvaret for at alle regler følges, denne godkjenner eller ikke hundenes drag, samt tar tid på de individuelle dragene.

En utdannet veterinær skal kontrollere alle hunder innen start og denne veterinæren skal følge hele konkurransen. Veterinæren har rett til å stoppe en konkurranse eller en hund om skade kan forebygges eller har oppstått.

Hunder som viser ukontrollert aggresjon mot personalet/dommer/veterinær eller andre hunder blir utvist fra konkurransen.

Alle hunder veies og deles inn i ulike vektklasser, både tisper og hanner konkurrerer mot hverandre. Veterinæren kontrollerer alle hundene og eieren må skrive en erklæring som bekrefter at hunden er frisk, og ikke har hatt skader i kort tid innen konkurransen, at hunden ikke går på smertestillende eller har mottat noe form for doping. Om noen av disse tingene blir bevist løyet om, vil eieren bli utestengt fra alle EWPL-konkurranser for livstid.

Når konkurransen begynner, samler man alle de hundene i den vektklassen som skal konkurrere i et oppholdsområde. En og en hund kobbles på vognen som veier mellom 100-150 kg + vekter som utgjør den startvekten man ønsker å gå inn på.. Jo lengre inn i en konkurranse man kommer jo tyngre blir det. Hunden har 60 sekunder på seg for å få vognen i bevegelse, om vognen står stille før mållinjen etter 60 sek har gått, blir draget ikke godkjent, dermed er det seneste godkjente draget hundens sluttresultat. Når alle hundene i klassen har gjort seg ferdige, man kan selv velge når man vil gi seg om ikke hunden alt har gitt seg, utnevnes vinneren. I konkurransen oppnår man poeng, vinneren får 10 poeng, nummer 2 7 poeng og nummer 3 4 poeng. Man får også poeng for den tittelen man oppnådde under konkurransen. Tittlene kalles for EWP 1 for en hund som drar over 10 ganger sin egen vekt, EWP 2 om hunden drar over 15 ganger sin egen vekt, osv. Slike poeng regnes sammen under hele sesongen og samles etter hver konkurranse i et nasjonalt og internasjonalt register.

Hvor gammel bør hunden være før man begynner å trene WP?

I prinsipp kan man begynne å trene hunden da den er 8 uker ved å sette på den en sele og lære den at når selen er på så er det noe gøy som er på gang. Man kan senere henge noe vektløst bak hunden for å venne den til ulik lyd. Her bør man lære in start og stopp kommando og lære den at WP er noe gøy. den største skaden oppstår når man presser en ung hund for hardt ikke fysisk, men psykisk. En hund skal være mentalt moden for å prestere maksimalt. Hundens selvtillit er ALT i WP, teknikk og styrke kommer i andre rekke.

Flere spørsmål, les vår FAQ